Loading...

Čtyři dny | Four days

Prázdné domy z.s. a prázdné domy

Přednáška/diskuze
  • Středa 11. 10. / 18:00, Kasárna Karlín
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Moderuje: Petr Zeman (Prázdné domy)
Diskuse: Nisan Jazairi (Iniciativa pro Invalidovnu), Matěj Velek (Kasárna Karlín), David Skála (Containall), Petra Kolínská (náměstkyně primátorky)

U vzniku spolku Prázdné domy stála v podstatě negativní emoce, kterou nejspíš zažívá každý, kdo na  procházce městem či krajinou a narazí  na chátrající statek, který má již to nejlepší za sebou, či na zámek, jenž se z reprezentativního sídla šlechty zvolna mění v ruinu. V takovém případě nás nejvíc rozčílí ztráta kulturních hodnot, zároveň nás ale začnou napadat otázky ekonomického charakteru: jak je možné, že v době, kdy nájem za bydlení stoupá do astronomických výšek, se v centrech města nacházejí bytové domy, které zůstávají celá desetiletí nevyužity? Spolek Prázdné domy vznikl nejen proto, aby nacházel odpovědi na podobné otázky, ale také aby vytvořil prostor pro debatu  či poukazoval na příklady dobré praxe. Vedle provozování databáze se spolek zabývá pořádáním vycházek, výletů a dalších popularizačních akcí týkajících se dané problematiky.

O důvodech chátrání budeme debatovat s našimi pozvanými hosty, zmíníme se o možných řešeních, jež představují dočasné pronájmy prázdných domů ke komunitním, kulturním, ale také třeba k obytným účelům. Budeme mluvit o tom, že prázdný dům při správném použití může znamenat aktivizační prvek v organismu města, ale také o tom, že může být prvkem umrtvujícím, schopným negativně ovlivnit rozvoj celé čtvrti. Budeme se ptát, proč jsou prázdné i budovy v majetku města a zda existuje nějaký městský program, který by danou problematiku řešil.

Proč má Praha ve svém majetku prázdné budovy a přitom si pronajímá jiné? Proč trvalo magistrátu 11 let, než otevřel jeden dům v radničním bloku pro neziskové organizace? Mohl by se stát lépe starat o budovy, které jsou v jeho majetku, a co brání dočasnému využívání chátrajících staveb? Jde zopakovat úspěch žižkovského nádraží, karlínských kasáren, či Vnitroblocku? Jak naložit  s prázdnou Invalidovnou? Jak pracuje stát s majetkem, který mu propadne? Je tento postup efektivní? Jak se to dělá v zahraničí?

Tyto a další otázky si položíme v panelové debatě, které se kromě aktivistů zúčastní i  zástupci státní a městské správy.