Loading...

Čtyři dny | Four days

Instituce privátní galerie a spolupráce s umělci v České republice

Diskuse
  • Úterý 10. 10. / 17:30, Kasárna Karlín
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Diskuse o praxi privátních galerií v podmínkách současného institucionálního provozu s galeristy, umělci, zástupci institucí a sběrateli.

Privátní galerie představuje první instanci pro vstup umělce na umělecký trh nejen v jeho čistě ekonomických intencích, ale také ve smyslu výstavních institucí a lidských zdrojů. České galerijní prostředí je minoritní, přesto se jeho činnost a způsob fungování v posledních dvou desetiletích výrazně profesionalizovalo.

Privátní galerie představuje kulturní, společenské a ekonomické prostředí, které je provázané řadou vztahů s představiteli výstavních institucí, nezávislými kurátory, zástupci veletrhů, médii, sběrateli a širokou veřejností. A právě tato vztahová struktura podmiňuje uměleckou tvorbu a spoluvytváří podmínky umělcova profesního růstu.

 

Hosté:
Katharine Kastner – galeristka, Hunt Kastner Artworks
Krištof Kintera – umělec
Jiří Kovanda – umělec
David Korecký – kurátor Galerie Rudolfinum
Eva Ceska a Jiří Vendl – architekti, sběratelé
Jan Skřivánek – novinář, šéfredaktor časopisu Art+antiques

Moderuje:
Lucie Drdová – galeristka