Loading...

Čtyři dny | Four days

(P)o nepřítomných domech

Procházka s Petrem Klímou

/ Procházka
  • Sobota 10. 10. / 14:00, Desfourský palác

Pro City procházky – poznejte své město a jeho veřejný prostor. Osobité a nekonvenční pohledy na vybranou lokalitu – Masarykovo nádraží, Florenc, Karlín a blízké okolí.

Jaké stavby na území části pražského Nového Města už nejsou součástí obrazu města? A jaké nikdy nedostaly šanci se do něj zařadit? Můžeme uplatnit koncept alternativní historie v urbánním prostoru? V jakém kontextu vnímat „nepřítomné město“ podél magistrály? Proč nebyl na náměstí Republiky postaven koncertní dům? A co pro Prahu znamenalo nahrazení někdejší budovy Rudého Práva komplexem Florentina? Odpověďmi na tyto i další otázky se budeme zabývat při procházce oblastí mezi náměstím Republiky a Florencí.

Petr Klíma je architekt a historik architektury. Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni /Fakultu filozofickou/, ČVUT v Praze /Fakultu architektury/ a VŠUP v Praze. Několik let působil na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU; i nadále zde přednáší. Je autorem projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 a editorem knihy Růžena Žertová / Architektka domů i věcí. Ve spolku Pěstuj prostor připravuje akce a projekty spjaté s architekturou a veřejným prostorem – aktuálně zejména Plzeňský architektonický manuál (PAM).

 

Ostatní Pro City procházky ›