Loading...

Čtyři dny | Four days

Místa městu blíž

podvečerní symposium na téma revitalizace opuštěných městských budov a areálů se zástupci kulturních a kreativních průmyslů

/ Sympozium
  • Čtvrtek 8. 10. / 17:00, Desfourský palác

Kulturní a kreativní odvětví se v mnoha evropských městech stala tahounem regenerací někdejších industriálních komplexů, skladišť či budov. Někdejší továrny se díky tomu proměnily v muzea, galerie, výstavní plochy, umělecké ateliéry, hudební kluby, tvůrčí huby, apod. a staly se tak impulsem pro kulturní, společenský i ekonomický rozvoj daného místa (lokality).

V Praze takových prázdných, nevyužitých a opuštěných objektů existuje celá řada.

Na druhé straně existuje celá řada tvůrčích skupin či jednotlivců, kteří přesně takové prostory vyhledávají pro vlastní rozvoj či projekt. Objevuje se zde tedy pro město příležitost využít kreativního potenciálu „zdola“ –  poskytnout některé prostory pro nekomerční účely, podpořit umělecké projekty či kreativní podnikání a tím přispět k rozvoji prostředí dané lokality.
Čím může být poskytnutí opuštěných budov či areálů zástupcům kreativních odvětví městu prospěšné?
Jak má město a také tvůrčí aktéři (nájemníci, kolektivy) postupovat při nakládání s takovými objekty?
Jak přistupují k managementu, financování, smlouvám? Jaká je komunikace/spolupráce s městem, správci, kulturní a širokou veřejností? Spolupracují tyto klastry mezi sebou?
Jak vedle provozu budov tvůrčí kolektivy dlouhodobě zvládají programovou tvorbu?

Přijměte pozvání na sympozium, které Vás provede praktickými zkušenostmi s transformací opuštěných městských budov v Praze i mimo ni. Výstupy z debaty mezi uživateli, majiteli a správci budou zároveň sloužit jako podklady pro další zpracování tématu, které je součástí nově připravovaného strategického plánu Prahy.

 

Prezentují a debatují:

Michaela Pixová, sociální geografka, FSV, Univerzita Karlova, PragueWatch
Šimon Caban, Karlínská Kasárna, Praha – Karlín
Igor Kovačević, CCEA, Karlínský Viadukt, Praha – Karlín
Yvonna Kreuzmannová, Divadlo Ponec, Haly za Poncem, Praha – Žižkov
Štěpán Kubišta, Jatka 78, Praha – Holešovice
Matěj Velek, Nákladové nádraží Žižkov, Praha – Žižkov
Michaela Mixová, Centrum pro kreativní podnikání, DEPO2015
Čestmír Suška, Studio Bubec, Praha-Řeporyje
Gábor Bindics, Aliancia Stará Tržnica, Stará Tržnica, Bratislava
Petr Hlaváček, ředitel, Institut plánování a rozvoje hl. města Praha

Sympozium moderuje:
David Kašpar, Praha 14 kulturní
Milota Sidorová, Women Public Space. Prague, konzultantka městských projektů na volné noze

Pořádá festival 4+4 dny v pohybu ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje Prahy.