Loading...

Čtyři dny | Four days

Současná Litomyšl

aneb jaké jsou vztahy a cíle Litomyšle a jaké by mohla mít Praha

/ Přednáška, Program festivalu 2013
  • Čtvrtek 17. 10. / 20:00, Palác U Stýblů
Cena: 50 Kč

Městská architektka Zdeňka Vydrová představí mekku současné moderní architektury, město Litomyšl. Zmíní se nejen o celkové koncepci města, ale i o plánech a o realizaci obnovy historických objektů a o příkladech moderní architektury, která nenásilně doplňuje historické prostředí. Jaké jsou vize a cíle Litomyšle a jaké by mohla mít Praha?

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, absolventka fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1991 založila vlastní atelier, kde se věnuje komplexním architektonickým službám a urbanismu. Některé její stavby byly oceněny v rámci přehlídek české architektury.  Její práce byly součástí řady výstav architektury doma i v zahraničí. Mimo projekční práce působí od roku 1991 jako městská architektka města Litomyšl, kde se podílí na rozvoji města.

Externě vyučovala v letech 1994–1998 na fakultě architektury VUT v Brně, nyní externě spolupracuje s VUT v Brně s ústavem architektury fakulty stavební.