Loading...

Čtyři dny | Four days

KNOWtilus

prezentace site specific projektů z ateliéru Divadelní tvorba v netradičních prostorech KALD DAMU

/ Program festivalu 2013, Prezentace
  • Pátek 18. 10. / 18:30, Palác U Stýblů

Během dne proběhnou v prostoru Stýblova paláce na Václavském náměstí, sídle letošního Festivalu 4+4 dny v pohybu, online přenosy míst, která se mohou zdát „mrtvá“, a která mají vlastní dynamiku i poezii (Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice).

KNOWtilus je projekt pražských vysokých škol VŠE a DAMU, který se zaměřuje na využití vědy a techniky jako inspiračního zdroje pro uměleckou tvorbu a rozvoj kreativního průmyslu.

Na projektu KNOWtilus se podílejí kromě pedagogů/odborníků na danou problematiku též vybraní studenti Arts managementu na VŠE, Multimédií v ekonomické praxi na Fakultě informatiky a statistiky VŠE i oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech na AMU. Projekt přispívá k rozvoji dovedností interdisciplinární, projektově orientované týmové spolupráce, která se v umění a kreativním průmyslu stále více prosazuje.

Cílem projektu je vyzkoumat nové metody prezentace vědy a výzkumu za využití produkce, dramaturgie výstav a zvýšení jejich interaktivity a dokázat, že provázání vědy a umění přináší silný synergický efekt. Zároveň pomůže studentům vnést více praxe do teoretického vyučování a zvýšit informovanost o nových technologiích, postupech i oborech.

Projekt má též za cíl navázat spolupráci fakult za účelem vzájemného předání know-how; vzniklé týmy studentů spolupracují v oblasti managementu, kurátorství, marketingu, dramaturgii, při vytváření přidružených edukativních objektů.

Komentovaný audiovizuální program v rámci Festivalu 4+4 proběhne v prezentacích studentských týmů z atelieru Divadelní tvorba v netradičních prostorech KALD DAMU, Arts managementu na VŠE a Uskupení Tesla.

Více na www.knowtilus.czwww.umenimista.cz.