Loading...

Čtyři dny | Four days

Adam Gebrian & hosté

O mezioborové spolupráci

/ Diskuze, Program festivalu 2013
  • Neděle 20. 10. / 19:00, Palác U Stýblů
Cena: 50 / 30 Kč

Diskuse s Romanem Brychtou, Adamem Halířem, Ondřejem Hofmeisterem a Petrem Leškem (Projektil Architekti), Radimem Babákem a Ondřejem Tobolou (Hippos design), Petrem Babákem (Laboratoř), Vítem Havránkem, Tomášem Vaňkem, Jiřím Skálou (PAS).

V roce 2006 jsem v Londýně slyšel mluvit argentinského architekta jménem Hernan Diaz Alonso. Popisoval svůj zážitek z návštěvy přednášky renomovaného biologa, která ho nesmírně zaujala. Po jejím skončení za ním přišel a položil mu několik doplňujících otázek. Odpovědi dostal a navíc i otázku: a co děláte vy? Když odpověděl, že je architektem, následovala série otázek z druhé strany a živý zájem o jeho práci. Pochopil tehdy důležitý fakt. Nejen, že ho zajímá práce, objevy a myšlenky jiných, ale že i u druhých je tomu stejně. Že si mají mnoho co říci a pravděpodobně i jak pomoci, protože se častokrát zabývají stejnými fenomény, i když z jiného úhlu. Jinými slovy – možnost mezioborové spolupráce je nasnadě a všichni asi dokážeme vytušit její možné obrovské výhody. Ale ruku na srdce. Probíhá mezioborová spolupráce v masivní míře v našem prostředí? Doopravdy se odehrává na školách? Spolupracují spolu na projektech lidé z příbuzných profesí, anebo dokonce z profesí na první pohled výrazně vzdálených? Většinou nespolupracují. Má to pár jednoduchých důvodů. Málokdo je v soukromé sféře takovýto typ spolupráce zaplatit a v té akademické zase často narážíte na problémy organizačního charakteru (když budou na jednom projektu spolupracovat studenti fakulty architektury a fakulty strojní – kdo jim pak udělí zápočty?). Mezioborová spolupráce je totiž ze začátku vždycky neefektivní. Dost dlouho trvá, než si lidé z jiných oborů na sebe zvyknou a než jejich společná práce začne přinášet výsledky. Ty ovšem bývají často fascinující a stojí za to, ale na začátku musí být ochota investovat do velké neefektivity. Jsme na to připraveni?

My si dnes jednu takovou mezioborovou spolupráci představíme a to v diskusi s jejími účastníky. S týmem lidí, který se podílel na návrhu Národní technické knihovny (NTK) v Praze.

Moderuje: Adam Gebrian