Loading...

Čtyři dny | Four days

Jiří Sádlo

Procházka kolem, hra na Prahu zevnitř: jiná Praha

/ Procházka
  • Sobota 3. 11. / 15:30, Casino
Cena: 80,– Kč / omezená kapacita

Procházka s Jiřím Sádlem, rostlinným sociologem, biologem a přírodovědcem o kulturním čtení města a postkulturní krajině. Jaký je katastrofický scénář vývoje Prahy bez lidí? Kdo bude v této hře vítěz a kdo poražený?

Ona má lokalizovaný líc a rub, líc je to hezké, okaté a jemně nazrzlé, čím město chce být, vědomí a persona v psychologii, rub opak, potlačené představy, sublimované úchylárny, moudré nevědomí. Tvrdé huby institucí versus osudy a výčitky. Šklebí se na sebe jako dřevění koně, a jindy zas co milenci: příroda vleze kultuře do nohavic, už jsou v sobě. Tohle je jednoduché, ale následky a konkrétní projevy jsou velké a komplikované. Nejde nutně o to, kudy jít, je to všude, Letná nebo Vltava po proudu, uvidíme, kudy nejlíp…

RNDr. Jiří Sádlo CSc. (1958) vystudoval geobotaniku na oddělení botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy. Na oddělení geobotaniky Botanického ústavu AVČR se zabývá geobotanikou, rostlinnou fytocenologií, vegetačním mapováním a historickým vývojem krajiny a vegetace. Přednáší na Karlově Univerzitě a Jihočeské Univerzitě. Je mimo jiné spoluautorem knih Biologie krajiny, Krajina a revoluce a Krajina jako interpretovaný text.