Loading...

Čtyři dny | Four days

ProLuka

open air

/ Místa činu Vršovice, Místa činu (ÚLUV)
  • Denně / , Vršovice

ProLuka je skutečnou, nevyužívanou prolukou na místě zbouraného domovního bloku při hlavní ulici vedoucí z centra města (2 zastávky tramvaje od náměstí Míru). Svým charakterem splňuje předpoklady pro vznik zajímavého a tedy potenciálně úspěšného výstavního prostoru i místa pro sociální interakci. Místo je viditelné a snadno přístupné z hlavní ulice, dostupné z centra, členité a zároveň plní funkci křižovatky cest, vytváří přirozené lokální centrum. Jde o jakousi bránu do místní rezidenční čtvrti, velmi působivý, téměř přirozený/přírodní prostor, který je však obklopen typickou pražskou historickou zástavbou vytvářející jakousi architektonickou kulisu.

ProLuka se má stát open-air galerií ve veřejném prostoru a současně místo pro kulturní a sociální interakci. Výzvou je pro nás zaujmout širokou veřejnost a zprostředkovat přirozený kontakt se současným uměním. Naším záměrem je prezentovat rozmanité spektrum uměleckých přístupů v lokálním kontextu a zprostředkovat obyvatelům nový, osobitý prožitek dané lokality.

Kurátoři projektu: Krištof Kintera, Denisa Václavová.

 

Start Vršovice
Činnost sdružení Start Vršovice směřuje k oživení veřejných prostor, rozvoji kulturního potenciálu konkrétních městských lokalit a podpoře sociální interakce. Jeho smyslem je přispět ke zlepšení prostředí starých Vršovic, v současné době velmi zanedbané pražské části historické zóny. V letech 2008-2011 o.s. realizovalo projekty kombinující různé umělecké žánry (výstavy, divadlo, živá hudební vystoupení) ve veřejném prostoru a zaměřené na nejširší veřejnost.

Pořádá Start Vršovice.