Loading...

Čtyři dny | Four days

Požoň sentimentál

/ Koncert, Místa činu (ÚLUV)
  • Sobota 22. 10. / 20:30, ÚLUV

Nejpodstatnějším přínosem hudebníků PS je jejich schopnost učit nás nově naslouchat. Na jejich koncertech se člověk jaksi mimoděk dostává do střehu, neboť neví, s čím se může setkat. Každá skladba jakoby tvořila náležitý kontrast k té, která bude následovat, a tak i zcela konvenční konzertstück vnímáme v tomto kontextu úplně jinak. A tak na koncertech PS jsme – pod záminkou dobré pohody – nuceni aktivovat svoje posluchačské návyky.

The biggest value brought by PS is its ability to teach us new ways of listening to music. One is somehow brought to a state of constant alert at their concert, because one never knows what to expect. Each piece is in appropriate contrast to the following one, thus even a common konzertstueck is perceived in a different way. At the concerts of PS, besides enjoying ourselves, we are thus forced to activate our listening habits.

http://www.pozon.sk