Loading...

Čtyři dny | Four days

Ján Mančuška: Kritická seance

Večer věnovaný Jánovi Mančuškovi.

/ Přednáška, Místa činu (ÚLUV)
  • Středa 19. 10. / 18:00, Tranzitdisplay

Idea večera by neměla být vedena patetickou vzpomínkou, ale aktuální kritickou seancí nad Mančuškovými pracemi – na večer jsou pozváni kritici a teoretici/čky, aby napsali krátký text, který dle jejich výběru kriticky reflektuje konkrétní Mančuškovy práce. Mezi pozvanými budou také Karel Císař, který bude komentovat aktuálně vytištěný katalog, na jehož koncepci se podílel, a Hilke Wagner, kurátorka Mančuškovy samostatné výstavy v Kunstvereinu Braunschweig. Kritická seance bude následována diskusí.

Pozvaní účastníci:

  • Karel Císař (promluví o katalogu Ján Mančuška, Against Interpretation,
  • Kunstverein Braunschweig 2011)
  • Hilke Wagner (Kunstverein Braunschweig)
  • Tereza Stejskalová
  • Tomáš Pospiszyl
  • Vít Havránek

Ve spolupráci s Vítkem Havránkem, tranzitdisplay – zázemí pro současné umění.