Loading...

Čtyři dny | Four days

Máš umělecké střevo? – vzdělávací programy pro školy

Všední dny 15.–19.5. 9:00–14:00

Základem letošního programu pro školy bude interaktivní prohlídka s prvky hry na téma Všechno je všech. Vlastní zkušenosti budeme konfrontovat s díly současných umělců. Prozkoumáme provázanost současného světa pohledem umění, ale i skrze ekologické a společenské systémy. A budeme hledat, jakou roli v nich zastáváme my.

Interaktivní prohlídka zapojí díla vystavená uvnitř i venku. Zastávky u jednotlivých instalací budou provázet živé diskuse a hry, v zahradě pak bude prostor pro výtvarnou aktivitu v improvizovaném plenérovém ateliéru. Umění propojuje.

 

Programy budou přizpůsobené věku dětí.

Délka programů: 1.– 4. tř. 90 min, starší 120 min.