Loading...

Čtyři dny | Four days

Norway Artway

Organizátoři dvou významných mezinárodních festivalů 4 + 4 dny v pohybu (CZ) a METEOR (NO) se rozhodli vytvořit společný projekt (podfestival) z oblasti profesionálního divadla nazvaný Norway Artway, který bude uveden v rámci programu obou festivalů v roce 2015. Jedná se o přehlídku českého profesionálního divadla v Norsku a norského profesionálního divadla v České republice. V projektu využívají oba partneři svoji dvacetiletou zkušenost; aktivity organizací Čtyři dny a BIT ve svých zemích vytyčily cestu k moderní podobě performing arts a výrazně změnily vnímání současného umění vůbec. Úspěch mezinárodních projektů obou organizací způsobil věhlas i v dalších evropských zemích a umožnil umělcům i divákům znovuobjevit divadlo a tanec jako živý organismus 21. století.

Mezinárodní festivaly organizované partnery projektu v Praze (4+4 dny v pohybu) a Bergenu (Meteor) se stanou platformou pro prezentaci českých a norských umělců. Zmíněné festivaly jsou rozhodujícím a důležitým faktorem mezinárodní mobility živého umění a pomáhají v tomto projektu českému i norskému umění dostat se na mezinárodní umělecký „trh“. Fungují často jako zásadní impuls pro budoucí kariérní vzestup jednotlivých umělců, souborů či projektů. Festivaly seznamují diváky, uměleckou kritiku a media s uměleckým vývojem za hranicemi té či oné země a nabízejí umělcům a divadelní kritice konfrontaci s aktuálním děním v kontextu. Proto jsou mnohdy prvním vstupem – českých a norských „emerging“ umělců na mezinárodní scénu.

Program PRAHA  (3. – 9. 10. 2015)

3.10. | Divadlo Ponec
Kristin Ryg Helgebostad (NO)
ME TOO

8. 10. | Divadlo Archa – Malý sál
Spreafico/Eckly (NO/IT)
What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976

8.10. | Divadlo Archa
Mette Edvardsen (NO)
No Title

9.10. | Divadlo Archa – malý sál
Amund Sjølie Sveen (No)
Norský způsob

9.10. | JATKA 78
Ingri Fiksdal (NO)
Night Tripper (indoor version)

 

Program Bergen  (12. – 14. 11. 2015)

12. 11.

12:00 – 14:00 |UiB
Přednáška Tomáš Žižka (site – specific  expert)

19:00 | Studio USF
Představení: Ann van den Broek / 420PEOPLE
Phrasing the Pain

20:30 | Studio USF
Opening party

 

13.11. 

12:00 – 14:00 | KHiB
Přednáška Sodja Zupanc Lotker (umělecká ředitelka PQ)

17:00 | Cinemateket
Filmová projekce 420 People: HAMLETOPHELIA

19:00 | Studio USF
Představení: Handa Gote Research & Development
Mraky

 

14.11.

17:00 | Cinemateket
Filmová projekce Vertedance: LEARNED HELPLESSNESS

19:00 | Studio USF
Představení: Dora Sulženko Hoštová, Jan Čtvrtník
Proces

Handa Gote Research & Development

Mraky

V další práci, ve které se kolektiv Handa Gote zabývá tzv. “malými dějinami”, se tentokrát obrací do vlastních soukromých archivů. Veronika Švábová pátrá v dějinách vlastní rodiny po důležitých momentech i zdánlivých maličkostech, které se v paměti rodinných příslušníků dochovaly až do dnešního dne a které vytvářejí charakter rodinného společenství. Mraky jsou subjektivní studií vlastní rodiny, prezentovanou v sérii obrazů bez kauzální souvislosti tak, jako fragmenty minulých událostí žijí v naší paměti.

Ann van den Broek / 420PEOPLE

Phrasing the Pain

Nejnovější počin z dílny 420PEOPLE. Pohybovou analýzu bolesti nám na míru ušila vlámská inovátorka Ann Van den Broek, mimo jiné držitelka nejprestižnější holandské taneční ceny Zwaan 2008 za choreografii Co(te)lette.

Spreafico/Eckly

What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976

What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976 (Co je ‚klasika‘ a jakou má funkci v různých dobách [včetně té naší], Paul McCarthy, Rocky, 1976) je dlouhý název krátkého dílka, jenž si klade otázku, jakým způsobem jsou performance ovlivňovány časem a jak by se mohlo pojetí klasických děl aplikovat na strukturálně pomíjivé formy umění.

Amund Sjølie Sveen (NO)

Norský způsob

Inscenovaná přednáška plná sarkastického humoru o tom, jak, čím a proč žije současné Norsko. Díky umělci a občanovi této severské země pochopíte principy tamního ropného zázraku a často neexistujícího vztahu mezi penězi a štěstím. Zkusíte si spolu s ním také odpovědět na otázku, zda současné umění může změnit svět.

eea-grants

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Ingri Fiksdal (NO)

Night Tripper (Indoor Version)

Dvě ženy, spojené temným poutem, dvoje dlouhé vlasy. Night Tripper, který začíná obvykle po setmění, sestává z několika významových vrstev: je to lesní cesta, koncertní představení, rituál a společenská událost. Bere publikum s sebou do nočního lesa.

Mette Edvardsen (NO)

No Title

No Title fascinujícím způsobem zkoumá kapacitu jazyka a jeho možnosti v současném světě. 

Kristin Ryg Helgebostad (NO)

Me Too

Inscenace mladých norských tvůrkyň, plná fantazie a absurdity, vzbuzuje pozornost mimo jiné i díky genderu: „Ve své tvorbě vytvářejí silné obrazy žen, těl a charakterů,“ řekl o práci Kristin Ryg Helgebostad slavný norský choreograf íránského původu Hooman Sharifi.