Loading...

Čtyři dny | Four days

Spreafico/Eckly

What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976

What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976 (Co je ‚klasika‘ a jakou má funkci v různých dobách [včetně té naší], Paul McCarthy, Rocky, 1976) je dlouhý název krátkého dílka, jenž si klade otázku, jakým způsobem jsou performance ovlivňovány časem a jak by se mohlo pojetí klasických děl aplikovat na strukturálně pomíjivé formy umění. Pojem „klasika/klasický“ má několik významů. Může se vztahovat k antickému umění, k hudebnímu slohu období romantismu, či k současné kinematografii. Vždy je ale vztahován ke společnému kulturnímu dědictví, k jakýmsi kulturním veřejným statkům. Ve chvíli, kdy se performance stane klasikou, jak ji to ovlivní? Jak to ovlivní vztah, který k ní máme?

Tváří tvář důvodům, které vedou k reprodukci starších performancí, rekonstruují umělci v tomto projektu McCarthyho video Rocky. Ono video původně provokativně parodovalo muže ve stejnojmenném filmu a zároveň reagovalo na tehdejší filmovou a divadelní scénu, jež se zaměřovala na předvádění reality (skutečné záběry, skutečné nebezpečí, atd.). Pomocí masky a s užitím falešné krve vtěluje video do reality na scéně element fikce – reálný muž se fyzicky vysiluje předstíraným zápasem. Během let se video Rocky stalo milníkem McCarthyho kariéry a video artovou klasikou.

What is a classic and how it performs in (our) time. Paul McCarthy, Rocky, 1976 netratí na akademičnosti, zároveň však je drsnou, provokativní performancí. Na jednu stranu je toto dílo díky tomu, že jde o živý výstup, ostřejší, přímější, agresivnější verzí původního videa. Na straně druhé je ochuzeno o spontánnost originálu, kopíruje totiž do detailu původní choreografii.

Spreafico/Eckly je název performační skupiny založené na spolupráci Caroline Eckly a Andrease Spreafica. Tvorba této dvojice dává prolínat jazykům směsice jejich profesí (ona je tanečnice, on autor koncepčních ilustrací a historik filozofie). Práce skupiny je zaměřena jak na konceptuální, tak i pohybové know-how. S výchozím bodem ve společném, značně vyškoleném vkusu, se snažíme utvářet strukturu a dávat tvar konceptuálním problémům, které jsou pro současnou diskusi podstatné. Smíšená identita skupiny je vytvrzována touhou vymanit se z jakéhokoli žánrového vymezení tím, že výběr nejvhodnějších médií a nejlepších spolupracovníků k realizaci projektu nechává vyplynout z konceptu každého jednoho díla.

 

8. 10. | Divadlo Archa – Malý sál

Jazykově bezbariérové
Délka představení: 20 min. + diskuze

 

Režie: Andrea Spreafico
Hrají: Sergiu Matis a Andrea Spreafico
Notace a choreografie: Caroline Eckly
Poradce v oblasti produkčních aktivit: Anne-Cecile Sibué-Birkeland
Koprodukce: Bit-Teatergarasjen, Kulturråd, Bergen Kommune
Produkce: Spreafico/Eckly

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.