Loading...

Čtyři dny | Four days

IN SITU Network

Evropská platforma pro uměleckou tvorbu ve veřejném prostoru

 

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ IN SITU

KRÁTCE O IN SITU

IN SITU je evropská platforma pro uměleckou tvorbu ve veřejném prostoru spravovaná evropským a národním centrem pro uměleckou tvorbu ve veřejném prostoru Lieux publics ve Francii. Od roku 2003 podpořila platforma více než 270 umělců a jejich děl a byla nápomocná na jejich cestách po Evropě na každém kroku, ať už se aktivity týkaly umělecké laboratoře, podpory produkce a adaptace, rezidence nebo koprodukce.

V roce 2020 udělila Evropská komise IN SITU grant pro nový projekt spolupráce nazvaný (UN)COMMON SPACES, který probíhá od listopadu 2020 do října 2024.

Intenzivní spolupráce

IN SITU se opírá o silné vazby podpořené sedmnácti lety spolupráce. Několik po sobě jdoucích projektů vytvořilo atmosféru důvěry, kde se partneři v severní, jižní a střední Evropě vztahují ke stejným hodnotám a cílům. Jsme přesvědčeni, že vazby mezi lidmi jsou klíčové pro dobrou spolupráci a noví partneři jsou tak vždy vítáni.

19 partnerů (UN) COMMON SPACES

Většina partnerů se již podílela na předchozích projektech IN SITU, nicméně síť stále přijímá nové zájemce (viz podrobná prezentace partnerů).

 • Lieux publics, Marseille, Francie – vedoucí projektu
 • Artopolis Association, Budapešť, Maďarsko
 • Atelier 231, Sotteville-Les-Rouen, Francie
 • Čtyři Dny / Four Days, Praha, Česká republika
 • FiraTàrrega, Tàrrega, Španělsko
 • Freedom Festival, Hull, Spojené království
 • Flynn Center for the Performing Arts, Vermont USA
 • La Strada, Štýrský Hradec, Rakousko
 • Metropolis, Kodaň, Dánsko
 • Norfolk & Norwich Festival, Norwich, Spojené království
 • Oerol Festival, Terschelling, Nizozemí
 • Østfold Internasjonale Teater, Fredrik-stad, Norsko
 • Oda, Priština, Kosovo
 • Provinciaal Domein Dommelhof, Pelt, Belgie
 • Scène Nationale De L’Essonne, Agora-Desnos, Évry, Francie
 • Sdružení čtyř italských partnerů: Zona K, Milano, Indisciplinarte, Terni, Pergine Festival, Teatro Stabile Di Sar-degna

 

13 přidružených partnerů IN SITU

IN SITU také vyzývá k otevřenější spolupráci i jiné organizace, které nejsou součástí sítí hlavních partnerů.

 • Výzkum a vzdělávání: Cifas, Brusel, Belgie, FAI-AR, Marseille, Francie
 • Specialisté – Evropa: Anti Festival, Finsko, Biela Noc, Slovensko, Bússola, Portugalsko, Bildstörung – Festival performing arts ve veřejném prostoru, Německo, Tombées de la Nuit, Francie, Festival SPOT, Litva
 • Specialisté – Asie: Hoooh – Tai-nan Street Arts Festival, Taiwan, Linhai Art Festival, Čína, Seoul Street Arts Festival, Jižní Korea, Start Festival, Čína, Sura Medura, Srí Lanka

 

(UN)COMMON SPACES

PROJEKT PRO UMĚLECKOU TVORBU VE VEŘEJNÉM PROSTORU

V době, kdy evropská společnost prochází zásadními změnami, musí být umění v popředí, aby mohlo nabídnout nové perspektivy. Čím dál více umělců opouští tradiční prostory pro tvorbu v rámci veřejného prostoru, aby vytvořili přímý kontakt s obyvateli a občany a obnovili tak pakt mezi uměním a společností. Cílem projektu (UN)COMMUN SPACES je podpora stabilního růstu tohoto sektoru v rámci Evropy a nový pohled na vztah mezi kulturním sektorem a občany.

 

Filozofie

ZMĚNA PARADIGMATU

Partneři kolem sebe vytvoří skupiny umělců a občanů. Tento nový formát spolupráce je výsledkem expertní analýzy partnerů IN SITU, která vyjadřuje přesvědčení, že sdílení dovedností, uměleckých vizí a pluralitních perspektiv je způsobem, jak zajistit, aby umělecká díla měla ohlas u co nejširšího a nejrozmanitějšího publika.

ZMĚNA POHLEDU

 • Nabídnout umělcům nejrůznější způsoby, jakými je možné je podpořit na umělecké cestě v dlouhodobém horizontu, nejen v rámci nejnovějšího projektu
 • Obydlet a obnovit veřejný prostor ve spolupráci s umělci a občany, kdy se ale zároveň vypořádáme s výzvami, které evropský veřejný prostor přináší
 • Dát smysl hlubším vztahům mezi umělci a obyvateli: prozkoumat různé způsoby participace veřejnosti

ZMĚNA STRUKTURY

 • Mezinárodní program mobility vymezený účastí veřejnosti
 • Flexibilní balíček pro spolupracující a začínající umělce, včetně uměleckých laboratoří, mentoringů a koprodukcí
 • Cyklus výměny názorů mezi umělci, občany a tvůrci o tématech týkající se k veřejného prostoru
 • Soubor vzdělávacích nástrojů ve veřejném prostoru a pro práci s publikem
 • Mezinárodní strategie zaměřená na USA a Asii

 

AKTIVITY

(UN)COMMON SUPPORT

Nabídněte umělcům IN SITU variabilní a flexibilní způsob, jakým můžete podpořit jejich kariéra jako celek, nikoli pouze nejnovější projekt:

 • podpora 16 spolupracujících umělců po dobu čtyř let
 • umělecké laboratoře pro 20 začínajících umělců

COMMON (PLAY)GROUND

Zpřístupněte síť dalším účastníkům veřejné sféry a vytvořte tak prostor pro výměnu, kde si budou moci umělci, tvůrci a občané představit, jak umění přispívá ke společenským změnám (a naopak).

Dochází k transformaci vztahů mezi kulturním světem a občany, který tvoří základ nového vztahu k veřejnosti:

 • okruh umělců
 • okruh občanů, lidí z občanské společnosti

Témata

Vezměte si zpět prostor: městská obnova, uvolnění prostoru, rozvoj venkovských oblastí, privatizace veřejného prostoru
Spojte lidi: diverzita, sociální spravedlnost, kulturní identita, sociální inkluze, mezigenerační spojení
Postavte se budoucnosti: klimatická změna, demokracie, technologie a digitální svět…

ZAPOJTE SE! UVĚDOMTE SI SOUVISLOSTI / ZAŽIJTE TO

Vytvořte variabilní trasy/mobility pro umělecké projekty v závislosti na druhu participace a adaptaci na místní kontext:

 • sbírky slov, zvuků, místních příběhů
 • koadaptace
 • setkání diváků z různých zemí
 • další participativní projekty a prezentace uměleckých projektů pro místní…

 

 

IN SITU PLATFORM 2014–2017 & ACT 2016–2020

IN SITU sdružuje skupinu uměleckých ředitelů, kteří se zajímají o nové formy umění a veřejného prostoru. Na vývoji společných evropských projektů spolupracují již od roku 2003.

Odborné znalosti a aktivity sítě IN SITU zahrnují vyhledávání a propagaci umělců, přípravu projektových laboratoří a inkubátorů, koprodukce a propagaci začínajících umělců, přípravu konferencí, seminářů atd.

Síť IN SITU doposud podpořila 180 evropských umělců. Sdružuje 25 partnerů ze 17 zemí, kteří se zabývají praktickými nebo uměleckými činnostmi a přispívají tak velkou měrou do celé sítě. Ať už členové bydlí v metropoli nebo na venkově a chtějí obnovit oblast zničenou průmyslem nebo proměnit krajinu, cílem IN SITU je asistence členům, kteří pracují ve veřejném prostoru nebo pro něj.

 

IN SITU se nyní zabývá dvěma vzájemně se doplňujícími projekty:

IN SITU PLATFORM je jedna z prvních platforem, které byly vybrány Evropskou komisí v programu Creative Europe. Klade si za cíl upozornit na začínající umělce, kteří pracují na neobvyklých místech a přispívají tak k proměně našeho okolí.

IN SITU ACT je projekt se širokým záběrem, který sdružuje 20 partnerů z Evropy a bude financován po dobu 4 let po oficiálním zahájení v listopadu 2016 do konce roku 2020. Klade si za cíl stát se evropským nástrojem pro strukturaci umělecké tvorby ve veřejném prostoru.

 

Nové umění pro nové prostory
Sféra uměleckých kontextů

 

IN SITU
Dlouhodobý projekt spolupráce

IN SITU sdružuje skupinu uměleckých ředitelů, kteří se zajímají o nové formy umění a veřejného prostoru. Od roku 2003 podporují umělce, kteří pracují ve veřejném prostoru nebo pro něj. Síť spravuje Lieux publics – National Centre for Artistic Creation in Public Space v Marseille (Francie) – a neustále se rozrůstá o další projekty podporované Evropskou komisí.

 

IN SITU doposud realizovala:

 • čtyři po sobě jdoucí projekty financované EU
 • partnerství 26 organizací ze 17 zemí
 • téměř milion diváků každý rok
 • 180 evropských koprodukcí
 • 350 veřejných prezentací
 • rozpočet 7 800 000€, z nějž 75%  je přímo určeno na umělecké aktivity

Od listopadu 2016 se IN SITU zabývá dvěma vzájemně se doplňujícími projekty: « IN SITU ACT » a « IN SITU Platform ». Budou probíhat souběžně a vzájemně se inspirovat tak, aby strukturovali evropský sektor umělecké tvorby ve veřejném prostoru a zlepšovaly jeho viditelnost.

 

IN SITU ACT

Nový projekt se širokým záběrem vytvořený pro IN SITU, European Platform for Artistic Creation in Public Space / evropskou platformu pro uměleckou tvorbu ve veřejném prostoru

IN SITU ACT je projekt se širokým záběrem, který sdružuje 20 převážně evropských partnerů. Je financován po dobu čtyř let od listopadu 2016 do konce roku 2020.

IN SITU ACT si klade za cíl být evropským nástrojem pro strukturaci umělecké tvorby ve veřejném prostoru a dosáhnout tak čtyř hlavních cílů:

 • stát se vzorem pro tvorbu, která si hraje s veřejným prostorem i v něm
 • zavést evropský model umělecké podpory a podpořit setkání umělců, producentů a diváků.
 • vybudovat ekologii tvorby, která propojuje umělecká díla s lidmi, kteří se podílejí na jejich realizaci, a ekonomickou, politickou a společenskou realitou Evropy.
 • podělit se o přínosy a zdroje, propojit lidi, kteří se do přeměny okolí zapojili

 

Platformy IN SITU ACT a IN SITU: dva projekty, jeden cíl.

IN SITU Platform 2014 – 2017 je tříletý projekt, který si klade za cíl upozornit na začínající umělce, kteří pracují na neobvyklých místech a přispívají tak k proměně okolí. Během tří let se platforma IN SITU zaměří na komunikaci a vyprávění příběhů, o které se podělíme s veřejností; použijeme tvořivost v technologiích a zviditelníme se na velkých akcích, které jsou u veřejnosti oblíbené.

ACT strukturuje oblast umělecké tvorby ve veřejném prostoru, platforma ji propaguje. Dohromady tak tvoří celek v jednotném systému, který je navržen pro strukturalizaci sektoru umělecké tvorby ve veřejném prostoru i umělců pomocí podpory a zlepšení jejich viditelnosti. Optimalizujeme a shromáždíme finanční a lidské zdroje, které jsou jasně určeny pro rozšíření partnerství  k modelu « cloudového centra » v evropském měřítku.

 

Akční plán

IN SITU ACT se konkrétně týká:

 • mezinárodních spisovatelských seminářů;
 • společného odborného vedení projektů ve stádiu vývoje;
 • čtyř mezinárodních pilotních uměleckých projektů podporovaných všemi partnery;
 • evropských a mezinárodních rezidencí;
 • tištěných a digitálních publikací
 • výcvikových modulů pro odborníky formou MOOC (Massive Open Online Courses), konzultací a odborných rad šitých na míru pro jednotlivá evropská města.
 • evropského Think tanku sestaveného ze zvolených zástupců, umělců a odborníků na kulturu a městské prostředí.

 

Partnerství

IN SITU ACT sdružuje 20 partnerů ze 12 zemí – příběh v 10 jazycích:

insitu-map

 

www.in-situ.info
www.facebook.com/INSITUnetwork/
https://twitter.com/IN_SITU_Network

 

Stage code

Projekt Cros-sing Time souboru Stage Code na festivalech patřících do mezinárodní evropské sítě IN SITU.

 

spolupořadatelé

Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (FR) / Biela Noc, Bratislava (SK) / Bildstörung – Europäisches Straßentheaterfestival, Detmold (DE) / busart, Athens (GR) / CIFAS, Brussels (BE) / Čtyři dny, Prague (CZ)  / FAI-AR, Marseille (FR) / Freedom Festival, Hull (UK) / Kimmel Center, Philadelphia (US) / Københavns Internationale Theater, Copenhagen (DK) / Lieux publics, Marseille (FR) / Norfolk & Norwich Festival, Norwich (UK) / Oberliht, Chisinau (MD) / On-The-Move.org, Brussels (BE) / Open Arts Foundation, Plovdiv (BG) / La Paperie, Angers (FR) / PLACCC Festival, Budapest (HU) / Scenekunst Østfold, Fredrikstad (NO) / La Strada, Graz (AT) / Teatri ODA, Pristina (XK) / Terni Festival, Terni (IT) /Terschellings Oerol Festival, Terschelling (NL) / Theater op de Markt, Neerpelt (BE) / Tombées de la nuit, Rennes (FR) / UZ Arts, Glasgow (UK)

 

Zakládající členové networku

www.ctyridny.cz
www.en.placcc.hu
www.kosice2013.sk/en
www.kit.dk
www.lastrada.at
www.lieuxpublics.com
www.theateropdemarkt.be
www.oerol.nl/en
www.uzarts.com

Partneři

www.atelier231.fr
www.chalondanslarue.com
www.fmcva.org
www.lapaperie.fr
www.teatrioda.com
www.lestombeesdelanuit.com

Za podpory

    Ministerstvo kultury Hlavní město Praha dessin-maison-adrien