Loading...

Čtyři dny | Four days

Places of Act III. (2010)

Use your public space

PLACES OF ACT KRAKOW, PLACES OF ACT BUDAPEST, PLACES OF ACT BRATISLAVA

projekt umělců a organizací Visegradské 4 – Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika

Places of Act je interaktivní umělecký projekt ve veřejném prostoru, situovaný do  míst s podobnou minulostí, ale odlišnou současností. Vytvořili jsme společně s partnerskými organizacemi z Budapešti, Krakova a Bratislavy projekt, jehož cílem je péče, starost a vytváření respektu o náš společný veřejný prostor. Projekt zahrnuje site specific projekty s důrazem na úzkou mezinárodní spolupráci s organizacemi podobného zaměření, které mají však různorodé umělecké pohledy na řešení problému veřejného prostoru (architektonické, urbanistické, komunitní projekty, rezidenční programy, kulturní politika apod.)

Obsahem projektu je spolupráce 4 kulturních institucí ze 4 zemí: Čtyři dny (Česká republika) + Artopolis Association (Maďarsko) + Rotunda Association (Polsko) + Poton Theatre (Slovensko). Činnost těchto organizací je zaměřená na mezinárodní a mezioborové projekty orientované do veřejného prostoru, na umění site specific.

Projekt Places of Act – use your public space si klade za cíl tvůrčím a uměleckým způsobem zmapovat specifická místa v Krakově, Budapešti a v Bratislavě, jež jsou svou intenzitou a aktuálností témat podnětná a nabízejí možnost chápat je v několika různých rovinách. Cílem je především originální oživení veřejného prostoru uměním – uměleckou akcí a interakcí, která zapůsobí a překvapí obyvatele města tam, kde ji nečekají. Jedná se o projekt ojedinělý, současný a významně pracující nejenom s vybranou lokalitou, ale také s její komunitou, vzniká tak intenzivnější vztah člověka k místu, uvědomění si vlastní identity a vlivu, který člověk na daném místě vytváří. Právě uměleckou akci považujeme za možnost, jak budovat respekt a sdílení veřejného prostoru.

Cílem projektu je vyvolat zájem o společné sdílení veřejného prostoru, a to formou umělecké aktivity site specific (světelné, zvukové, výtvarné instalace, projekce, odborný výklad, divadlo, happening, tanec atd.). Umělecké intervence situované do urbánního i rurálního prostředí nabídnou velmi osobitý a specifický pohled na vybranou lokalitu. Jedná se o projekt pracující nejenom s vybranou lokalitou, ale také s její komunitou. Záměrem projektu je měnit a „přepisovat“ zkušenosti a vztah lidí k určitému místu, přetváření emocionální krajiny veřejného prostoru. Zprostředkovává uvědomění si vlastní identity a vlivu, který člověk na daném místě vytváří.

Projekt si klade za cíl vyvolat zájem o společné sdílení veřejného prostoru, změnu postojů k ochranně a péči o veřejný prostor, ozdravení přístupu k životnímu prostředí a rozvoj komunitních aktivit ve veřejném prostoru, a to formou umělecké intervence.  Projekt je určený jednak pro nejširší veřejnost (site specific akce), také však řeší problém po odborné stránce (přednášky a workshopy určené pro nejširší veřejnost).