Loading...

Čtyři dny | Four days

Richard Wiesner – Videomobil

Turné Krakow, Budapešť, Bratislava 10. – 17. 7. 2010

socio-politický projekt konceptuálního umělce

Projekt mobilního multimediálního objektu, který je nezávislý na kamenných galeriích. Jedná se o jistou variantu street artu, tedy umění v těsné koexistenci se strukturou a realitou města. Projekt Videomobilu komunikuje přímo na místě a reaguje tak na aktuální podněty týkající se politického a kulturního dění nebo si jen všímá jednoduchých banálních situací a staví je v dané oblasti do přímé konfrontace s prostředím, ve kterém vznikly nebo byly nalezeny. Videomobil je objekt, který v sobě ukrývá audio a video technologie. Je umístěn na střeše automobilu, který využívá jako prostředku pro překonávání vzdálenosti a k přepravě na dané místo.

Projekt Videomobil si ponechává časovou nezávislost vstupů a intervencí, můžete se s ním setkat kdekoliv v průběhu festivalu.

Richard Wiesner ve své práci využívá zvuky, obrazové materiály nebo texty, které zůstávají v jejich původní podobě. Jejich vzájemnou kombinací a formou presentace získávají pozměněný význam. Jako inspiračního zdroje využívá mediálního toku zpravodajství spolu s reálnými podněty města. Zajímá se o současný stav politické kultury, a její presentace a případné propagandy.