Loading...

Čtyři dny | Four days

Místa činu 2014 – o projektu

Site specific projekt pro veřejný prostor Prahy

Letošním festivalovým „místem činu“ jsou Palác U Stýblů a bývalé Ústředí lidové umělecké výroby a jejich blízké okolí. Opuštěné paláce čekající na své nové role, funkcionalistické skvosty s prosklenou fasádou, ze kterých se dá pozorovat ruch velkoměsta zpovzdálí a nezúčastněně. Centrum – Václavské náměstí a Národní třída – je místem našich bouřlivých dějin. Jsou tu ale také opuštěné stánky na klobásy, výkladní skříně pro turisty, bezdomovci, nákupuchtiví návštěvníci… Pro mnohé Pražany nepěkná část jejich rodného města.

Když se na chvíli zastavíte a zkusíte být cizincem v tomto známém prostředí – nespěchejte, pozorujte – uvidíte, jaké divadelní představení se ve skutečnosti kolem vás odehrává. Přepište mentální mapu důvěrně známých míst a přetavte ji do zcela nových zážitků. Z útržků slov řečených do mobilu se zničehonic poskládá životní příběh těch, kteří vás míjejí. Okolní domy a ulice jako scénografie, šaty lidí jako jejich kostýmy, veřejný prostor jevištěm. Neviditelné urbánní divadelní představení může začít – vy sami se rozhodnete být divákem.

S těmito principy pracují divadelní skupiny, které jsme do Paláce U Stýblů pozvali. Mimořádné

a jednorázové projekty, které se nebudou již nikdy opakovat, pro vás připravily divadelní skupiny Vosto5, VerTeDance, studenti DAMU, mezinárodní divadlo Stage Code, futurističtí belgičtí C.a.p.e. či slavná holandská režisérka Lotte van den Berg. S nimi uvidíte město a vámi známý veřejný prostor zcela novýma očima.

Úspěchem pro nás je také zcela výjimečné otevření bývalého Domu uměleckého průmyslu na Národní třídě, a to jeho podzemních útrob, kde ve 30. letech 20. století sídlily galerie, kinosál a na konci jeho éry Ústředí lidové umělecké výroby. Prostor, který byl 24 let zcela uzavřen, se stane inspirací pro hudebně-pohybovou performanci rappera a výtvarníka Vladimíra 518 a jeho kolegů.Pokračujeme tak v linii site specific projektů, které se v minulých letech odehrály na našem festivalu v bývalém Federálním shromáždění či v bývalém Casinu v Pařížské ulici.

Rovněž jsme pozvali několik výrazných osobností, aby nás provedly okolím těchto výše zmíněných prázdných domů. Naše procházky se zaměří na kulturní čtení města a otázku, jak se v něm dnes žije – jak se s městským prostorem porovnává příroda či voda, nebo jaké stopy v našem veřejném prostoru zanecháváme my. Průvodci nám budou například rostlinný sociolog, geolog, teoretik architektury, divadelní režisér či redaktorka respektovaného časopisu.

Palác U Stýblů již tradičně nabídne – kromě divadelních premiér, diskusí, symposií a koncertů – umělecký bar.

Na devět dnů probudíme nevyužívané objekty, které původně uměleckému provozu sloužily. Budiž to Praze a těm, kteří takovéto domy spravují (magistrát, městské části, majitelé nemovitostí, kulturní instituce) inspirací, jaká funkce by se jim mohla do budoucna dát.

V neposlední řadě je tu výstava současného umění, umístěna do prostorů bývalé diskotéky Alfa v Paláci U Stýblů s názvem Who is the director?, která představuje čtyřicet českých a slovenských umělců. Svým dílem si kladou otázky, které mohou mít vliv na naše kolektivní vědomí. Věříme, že si je kladete rovněž.

 

Denisa Václavová