Loading...

Čtyři dny | Four days

Dobrá praxe 4 aneb Kulatý stůl akademických galerií

Diskuse
  • Pátek 17. 9. / 10:00—16:00 , ve škole
Zdarma

Jakým způsobem jsou u vás v galerii vybíráni vystavující? Jaký je dlouhodobý dramaturgický záměr? Na jaké umělecké médium se zaměřujete? Jak často vystavujete studenty? Kteří umělci ze zahraničí u vás vystavovali? Jaké zázemí poskytujete vystavujícímu umělci a kurátorovi? Cílíte pouze na studentskou diváckou obec? Pořádáte k výstavám doprovodné programy? Jak na výstavách, ideově i prakticky, spolupracujete se studenty vaší školy? Navštěvujete klauzury na jiných uměleckých vysokých školách? Nalezli jste nějaký způsob, jak se pravidelně setkávat s vašimi absolventy? Setkání a burza zkušeností vybraných akademických galerií z celé České republiky, jejich kurátorek/kurátorů, respektive administrátorů výběru vystavujících.

Celodenní program bude zahrnovat diskuse o dramaturgii galerií, o poměru vystavovaných studentů a zavedených umělců, o možnostech a limitech akademických galerií. Cílem je sdílení pozitivních příkladů, ukázky možností, i debata o finančně-koncepčních danostech zúčastněných galerií a především ustanovování či zavádění takzvané dobré praxe.

Spolek Skutek vznikl, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, kteří si uvědomují, že solidarita a společná aktivita může kultivovat prostředí, v němž žijeme a tvoříme.

Moderuje: Ondřej Horák

Projekt pořádají 4+4 dny v pohybu a Spolek Skutek