We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. | Více | Accept

Čtyři dny | Four days

Zásahy do umění

Výstavní intervence

DAILY / Desfours Palace
Mo–Fr 16:00–22:00, Sa–Su 14:00–22:00
Opening and closing until 24:00
Cena: 50 Kč (v rámci vstupného na výstavu)

Instalace nabízí návštěvníkovi možnost užít si umění z pozice kritického diváka, tvůrce a rovněž účastníka konceptuálního projektu, a to velice zábavnou a atraktivní formou. Spojením lidové zábavy, přirozené radosti z destrukce, inspirativní estetiky a emočního potenciálu umění vzniká kreativní prostor, kde se příjemce umění přímo zapojuje do procesu tvorby a pomáhá – ať už cíleně, nebo bezděčně – vytvářet nové kvality a hodnoty rodící se zánikem těch starých.

Návštěvník je střelcem, galerie střelnicí, umění je cíl!

LSJ – Volnočasové multioborové uskupení založené v roce 1999 jako platforma pro seberealizaci a sebeprezentaci svých členů, a to formou rozličných, převážně výtvarných vstupů do veřejného prostoru. Členy uskupení jsou: Mikuláš Adamovský, Václav Krčál, Václav Mašek a František Antonín Skála.