Loading...

Čtyři dny | Four days

PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D.

Historička umění a kurátorka, žije v Praze. Je prorektorkou pro studijní záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze a vedoucí VVP AVU. Na Akademii přednáší dějiny českého umění 20. století. Je autorkou knih Procházka akční Prahou / Akce, performance, happeningy 1939-1989 (VVP AVU 2014), Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain (Karolinum Press 2014), vycházející z české knihy Akční umění (Votobia, 1999, 2. vydání Nakladatelství J. Vacl, 2010); spolueditorkou antologie České umění 1939-1989 / Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, 2001) a České umění 1980-2010 / Texty a dokumenty (VVP AVU, 2012). Publikovala řadu odborných textů v časopisech a katalozích, např. Jiří Kovanda / I Haven’t Been Here Yet (Wrocław Contemporary Museum, The Brno House of Arts, 2013), Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012 (Národní galerie v Praze, 2011), Fluxus East (Künstler-haus Bethanien, Berlín 2007), Akce, slovo, pohyb, prostor (GHMP 1999). Je autorkou výstav, např.: Někdy v sukni / Umění 90. let (Moravská galerie v Brně a GHMP 2014), Začátek století (Západočeská galerie v Plzni 2012, Galerie výtvarného umění Ostrava 2013), Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let (Dům umění města Brna, 2004, Futura, Praha 2005).