Loading...

Čtyři dny | Four days

Fórum budoucnosti III. – osobnosti

Nesnáším změnu aneb Jak se zbavit strachu?

 8 osobností – 8 minut – Nekonečný počet možností jak změnit svět

 

Petr Hanzel je spoluzakladatel iniciativy Zachraň jídlo a spoluzakladatel, ředitel i tiskový mluvčí neziskové organizace Bezobalu, z. ú. Studoval komunikační vědy na FSV UK a na La Sapienza v Římě. Petr se svými aktivitami snaží, aby si spotřebitelé i obchodníci uvědomovali důsledky, které má jejich působení na trhu, a motivovali je k zaujetí aktivního stanoviska. Výzkumnými a osvětovými aktivitami Bezobalu usiluje o zavedení konceptu tak zvaných “zero waste obchodů”, přinášejících šetrnou distribuci a prodej zboží na váhu, bez jednorázových obalů. To je – v zahraničí dnes již běžná – forma prevence vzniku odpadu, plýtvání jídlem a přírodními zdroji.

www.bezobalu.org

 

Monika Michaelová je koučka, lektorka seminářů osobního rozvoje a zakladatelka vzdělávací platformy Cesty Prožitku. V posledních letech se věnuje především studiu domorodých tradic a duchovního dědictví Evropy. Pracovala rovněž jako externí konzultantka pro nevládní neziskové organizace a velké společnosti, mimo jiné se zaměřuje také na témata ženství a role žen v managementu. Projekt Cesty Prožitku spojuje a zastřešuje práci skupiny nadaných, vysoce profesionálních českých i zahraničních lektorů a učitelů životního koučingu a umění být.

www.indigenousnature.cz

 

Milena Bartlová je historička umění. Zabývá se dějinami umění středověku, historií a metodologií oboru, muzeologií a současným uměním. Po dlouholetém působení v Národní galerii a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně je od roku 2011 profesorkou dějin umění na UMPRUM. Loni vydala knižní monografii Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490. Publicisticky přispívá mimo jiné do Art and Antiques, artalk.cz, A2 a a2larm.cz.

https://www.umprum.cz/web/cs/teorie-a-dejiny-umeni/prof-phdr-milena-bartlova-csc-115

 

Milan Gryndler je přírodovědec, zabývá se ekologií půdních mikroorganizmů. Pracuje v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR, přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecké fakultě univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho hlavním zájmem je výzkum kultivace a vztah k půdnímu prostředí a dalším půdním organizmům.   

 

Blanka Dobešová je spoluzakladatelka neziskové organizace Ke kořenům – přírodní pohřebnictví. Je také iniciátorka prvního českého přírodního hřbitova Les vzpomínek v pražských Ďáblicích. Vystudovala environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se tématy smrti, umírání, pohřbívání a vzpomínání u nás – podporuje vnímání smrti jako přirozené součásti života, ke které je možné zaujmout otevřený a odpovědný přístup.

www.kekorenum.cz

 

Marie Hlávková se věnuje Kraniosakrální biodynamice, hlubinné psychologii a astrologii. Vede terapeutickou poradnu Centrum vědomí, přednáší, publikuje a píše knihy věnující se poznávání lidské duše. Vystudovala psychologii a výtvarná umění, zabývala se arteterapií a absolvovala celou řadu výcviků zaměřených na psychoterapii a pomoc v léčení druhých. 

www.astro-terapie.eu

 

Anna Hogenová je filozofka, fenomenoložka a spisovatelka. Zabývá se fenomenologií těla, tělesnosti, pohybu a filozofií sportu. Studovala FTVS UK a FF UK, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (katedra občanské výchovy a filosofie) působí jako docentka a profesorka kinantropologie, vědního oboru zabývajícího se lidským pohybem. Je autorkou mnoha knih – mezi jinými Čas jako problém, K filosofii výkonu, Kvalita života a tělesnost, Čas a sebepoznání.  

 

Petr Maňas je inspirátor, průvodce a organizátor TEDxPrague. Absolvoval technokratické vzdělání na ČVUT FEL a strávil osmnáct let s informačními systémy HELIOS. Od technologií a strategií přesunul svoji pozornost k lidem a zejména k sobě. Patnáct let učí sebe a příležitostně i ostatní komunikaci, motivaci a rozvoj osobnosti na bázi enneagramu. Dnes se zabývá převážně prací s lidmi a pro lidi. Spolu s přáteli organizuje neziskové aktivity TEDxPrague. Organizuje také prožitkové a sebepoznávací kurzy na moři a v pouštích.

www.tedxprague.cz

 

Fórum budoucnosti III. ›

06. 10. 2016, 19:00
Radniční domy

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu