Loading...

Čtyři dny | Four days

Laboratoř současného myšlení

Termín:  3. – 4. 10. 2024
Místo: Kulturní centrum VZLET

V souvislosti s vývojem evropské populace je nutné připomenout, že Evropa byla stvořena na základě lidské migrace/mobility, která bezpochyby nadále bude přirozeným a nevyhnutelným způsobem, jak stírat rozdíly mezi skupinami, které v Evropě žily po mnoho generací odděleně a vytvořily jiné kulturní hodnoty.  V 19. století na kontinentě postupně slábne pojem náboženství a klíčovou roli začíná hrát národní identita (teritoriálně politická a/nebo jazykově etnická). Evropané se stali součástí nové epochy, kdy hledání „nové“ identity v průběhu 20. století a bohužel i 21. století způsobilo mnoho tragických konfliktů na starém kontinentě. Rozhodli jsme se iniciovat mezinárodní mezioborovou konferenci s názvem LABORATOŘ SOUČASNÉHO MYŠLENÍ jako reflexi na aktuální kulturně-společenské dění v současném světě. Konference se bude zabývat vlivem společenských a kulturně politických změn na uměleckou tvorbu. České kulturní veřejnosti nabídne jedinečnou možnost pro osobní setkání, navázání kontaktů a výměnu zkušeností se zahraničními kolegy. 

Projekt je komponován z několika různorodých forem výstupů, které využívají rozdílné kulturně – politické zkušenosti v ČR a ostatních evropských i mimoevropských státech.  Od prezentace českých a zahraničních kurátorů – lektorů, přes kritické semináře, neformální diskuse, až po mezinárodní konferenci pro širokou veřejnost a media.  Místo pro dialog je klíčovou složkou tohoto projektu a díky svému mezinárodnímu zaměření se mezikulturní dialog uskuteční na mnoha úrovních.

 

Tematické okruhy konference LABORATOŘ SOUČASNÉHO MYŠLENÍ:

  • Nárůst populismu, rasismu a neofašismu v Evropě. Jak na tento neutěšený stav reagují umělci ve svých zemích? (Rakousko – Německo – Nizozemí – Belgie – Řecko)
  • Konec umělecké svobody? Perzekuce a politizace umělecké sféry (nejen) ve východní Evropě (Maďarsko – Polsko – Bělorusko – Slovensko – Rumunsko – Estonsko).
  • Jak se inspirovat kulturním a uměleckým aktivismem v odlišném geografickém a náboženském teritoriu? (Kosovo – Libanon – Izrael – Maroko – Libye – Makedonie – Palestina)
  • Jak mohou umělci šířit toleranci a kosmopolitní vnímání moderní společnosti, abychom zmenšili dosud trvající výraznou názorovou i ekonomickou rozdílnost nejen mezi tzv. západní a východní kulturou, ale i názorovou disproporci ve svém národním teritoriu?
  • Jaká je v dnešní neklidné a nestabilní době vzdělávací a sociální role současného umění?