Loading...

Čtyři dny | Four days

Under the Sky of Wersowitz

2012

CO JE PROLUKA

Motivem k výzvě je využití veřejného místa, které je již dlouhou dobu nevyužívané. Vyzýváme umělce i občany Prahy, kteří mají zájem o resonanci s veřejným prostorem, aby předložili projekty, které svébytným způsobem pracují s místem a jeho okolím.

Máme zájem o umělecké projekty typu: socha, objekt, událost v nejširším slova smyslu, instalace, sociální skulptura, performance, světelná instalace, zvuková instalace, projekce ad.

Podpoříme také projekty vznikající ze zájmu o veřejný prostor, vzájemného sdílení města a spontánní sousedské iniciativy (zahradničení, sousedská setkání, hry, přednášky, aktivity neziskových sdružení ad.). Projekt ProLuka je vyústěním snahy o proměnu konkrétního veřejného prostoru, jeho oživení a iniciování kulturní interakce s nejširší veřejností.

 

LOKALITA PROLUKA

ProLuka je skutečnou, nevyužívanou prolukou na místě zbouraného domovního bloku při hlavní ulici vedoucí z centra města (3 zastávky tramvaje od náměstí Míru). Svým charakterem splňuje předpoklady pro vznik zajímavého a tedy potenciálně úspěšného výstavního prostoru i místa pro sociální interakci:

  • Viditelnost a snadná přístupnost z hlavní ulice
  • Snadná dostupnost z centra
  • Místo je křižovatkou cest, přirozeným lokálním centrem
  • Členitost a výjimečná scéničnost prostředí

ProLuka leží při tramvajové trati z centra, kudy denně projíždí tisíce lidí (tramvaj č. 22 a 4). Přes přilehlou zastávku kromě toho vede cesta domů či do práce většiny místních obyvatel. Jde o jakousi bránu do místní rezidenční čtvrti, velmi působivý, téměř přirozený/přírodní prostor, který je však obklopen typickou pražskou historickou zástavbou, která vytváří jakousi architektonickou kulisu.

google maps street view

Vaše projekty rádi podpoříme, výsledky výzvy dáme vědět do konce července 2012.

Organizátoři: Čtyři dny + Start Vršovice
Kurátoři: Krištof Kintera a Denisa Václavová

 

KDO JE START VRŠOVICE

Sdružení Start Vršovice směřuje k oživení veřejných prostor, rozvoji kulturního potenciálu konkrétních městských lokalit a podpoře sociální interakce. V letech 2008-2011 realizovalo projekty kombinující různé umělecké žánry ve veřejném prostoru a zaměřené na nejširší veřejnost (výstavy, divadlo, živá hudební vystoupení, přednáškový cyklus o současném výtvarném umění v Café Sladkovský, projekce ad).

www.startvrsovice.cz

 

KDO JSOU ČTYŘI DNY

Sdružení Čtyři dny je nezisková organizace pořádající již 17 let jeden z největších mezinárodních festivalů současného umění s názvem “4+4 dny v pohybu”. Festival je výjimečný svým zaměřením a dramaturgií, která je soustředěna na oživování netradičních míst site specific uměním (bývalé Federální shromáždění, Kanalizační čistička odpadních vod, bývalá zubní poliklinika ad.). Projekty festivalu zahrnují všechny druhy současného umění (současný tanec, fyzické a pohybové divadlo, hudební projekty, výtvarné umění, video art a multi-media).

 

www.ctyridny.cz

Projekt ProLuka podpořili: Magnolia Invest, Nadace Život umělce, Centrum pro současné umění Praha, Městská část Prahy 10, Čtyři dny, Start Vršovice. Projekt ProLuka vzniká ve spolupráci s aktivitou Veřejný podstavec.