Loading...

Čtyři dny | Four days

15. ročník festivalu současného umění
4+4 dny v pohybu

15.–24. října 2010

Divadlo Archa & La Fabrika & Studio ALT@-Hala 30 & bývalé Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)

 

 

 

Prolog k festivalu

Vážení přátelé,

detail a paměť, tak by se asi dala co nejvýstižněji a nejstručněji shrnout do dvou slov nejen dramaturgie letošního festivalu, ale potažmo celá jeho patnáctileté existence.  Poohlédnu-li se zpět, nevidím rozlehlé továrny a opuštěné objekty, které jsme za ta léta objevovali a oživovali uměním, nevidím ani umělecké soubory a jejich jednotlivá představení, ale jen malé a někdy zcela nepatrné maličkosti. Vybavuje se mi letecká skluzavka ve festivalovém baru v bývalé čističce odpadních vod v Bubenči, ženská ňadra na plakátě v opuštěné skřínce bývalé tovární haly v Karlíně, průtrž mračen v bývalé zubní poliklinice v Jungmannově ulici, chlad roztátého ledu na parapetu bývalé cihelny v Šáreckém údolí, hysterická britská umělkyně v bývalém Holešovickém pivovaru,  a takto by mohl výčet obrazů mé paměti pokračovat téměř do nekonečna.

Velice výstižně tento vjem popsal ve svém eseji básník Josif Brodskij: „Paměť má s uměním společnou schopnost výběru, smysl pro detail. Tento postřeh může vypadat lichotivě pro umění, ale paměti může připadat urážlivý. Urážka je nicméně zcela zasloužená. Paměť totiž uchovává jen detaily, nikoli celkový obraz; vrcholné momenty, chcete-li, nikoliv celé představení. (…) Paměť se nejvíce podobá knihovně, která je abecedně zpřeházená a ve které nejsou ničí sebrané spisy“.

A tak i když některé předměty z našeho dětství a dospívání vypadají v dnešní době absurdně, nepatřičně, mimozemsky  a mnohé se již nacházejí ve  starožitnostech, či dobové fotografii, tak věřím a doufám, že následující festivalové Dny poslouží k rozšíření a obohacení Vaší „knihovny paměti“ o vzácný dar – nezapomenutelný detail a milou vzpomínku.

Vítejte v současnosti!

Pavel Štorek