Loading...

Čtyři dny | Four days

Doma a za humny

Mezinárodní divadelní sympozium v rámci evropské divadelní sítě “Festivaly v proměnách”

F.I.T. – http://www.theatre-fit.org

Téma

Rádi bychom iniciovali diskusi na téma cestování (nadnárodní divadelní spolupráce) jako inspirace při vytváření divadelního díla – z úhlu pohledu umělců a programových ředitelů festivalů.

Myšlenka “cestování” je většinou příjemná, ale všichni víme, že v realitě take nastávají i nečekané a složité okamžiky. Je současná divadelní a taneční scéna jedna velká cestovní kancelář, nebo umělci a producenti skutečně potřebují kulturní výměnu? Co získávají “unikáním z domova”? Leitmotivem sympozia je otázka: Proč cestujeme?

Když cestuje programový ředitel /úhel pohledu/: jak cestuje jak se dívá na svět, umělce v cizích zemích, jak dokáže vnímat realitu z pohledu turisty a které informace přijímá, a které ne? Jak moc je schopný vnímat kontext mezi uměleckou prací a zemí, ve které umělec pracuje. Baví “pana ředitele” zkoumat neznámé?

Když cestuje umělec /úhel pohledu/: kdo cestuje po světě za účelem získat inspiraci a využije ji ve své práci a kdo cestuje kvůli potřebě spolupráce s jinými umělci? A který jen kvůli penězům?

Forma

Rádi bychom pozvali ty, kteří budou ochotni diskutovat o svých cestovních pasech, razítkách a vízech, kteří otevřou své “turistické” vize, ukáží předměty z cest a podělí se o svůj nejhorší i nejinspirativnější zážitek z ciziny. Které věci nikdy nezapomenou přibalit, jaké aerolinky mají rádi, co je výsledkem jejich cesty! Jaké reflexe cesta vyvolala? Jak ovlivňuje jejich profesi?

A jak jejich osobní životy?

Účastníci

Zástupci mezinárodních divadelních festivalů v rámci F.I.T., další divadelní a taneční profesionálové z České republiky: Tomaš Žižka – mamapapa; Pavel Štorek – sdružení Čtyři dny; Phillipp Schenker a Daniela Voračková – Stage Code Company; Lenka Flory – Deja Donne Company; Yvona Kreuzmannová – Tanec Praha / Divadlo Ponec a další.

Moderátor: Rose Fenton /Velká Británie/

F.I.T.

F.I.T. iniciativa mezinárodních divadelních festivalů Homo Novus (Riga, Lotyšsko), Divadelna Nitra (Nitra, Slovensko), Sirenos (Vilnius, Litva), Spielart (Mnichov, Německo), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakov, Polsko), Sdužení/festival Čtyři dny (Praha, Česká republika), Exodos (Lublaň, Slovinsko) a Baltoscandal (Rakvere, Estonsko).

F.I.T. je podpořen programem Evropské unie – Culture 2000, the Allianz Cultural Foundation, the Goethe Institute, the Cultural Department of the City of Munich a dalšími národními, oblastními a místními organizacemi.