Loading...

Čtyři dny | Four days

Výzva pro umělce:
sochařské projekty pro veřejné prostory v Praze

Milí umělci,

rádi bychom vás oslovili s výzvou na dodání návrhu uměleckého díla pro naše dvě galerie ve veřejném prostoru – Proluka ve Vršovicích a Capacitas Statua Policlinica umístěná ve Fakultní nemocnici Motol.

Vaše práce nás zajímá a chtěli bychom vám nabídnout možnost výstavy. Může jít o existující díla anebo zcela nová, která rádi podpoříme.

 Vaše návrhy nám prosím zašlete do konce března na vaclavova.d@gmail.com

 

Galerie Proluka

ProLuka je galerie zaměřená na umění ve veřejném prostoru. V roce 2017 se přestěhovala do Bezručových sadů, nad zastávku Krymská, poblíž Slovenské ulice. ProLuka je svým konceptem 24h otevřené městské galerie v Praze jedinečná. Kurátoři galerie jsou Denisa Václavová a Krištof Kintera.

Specifikace prostoru: Jedná se o svahovitý travnatý prostor parku, každé dílo je potřeba pevně ukotvit do země či jinak zabezpečit proti posunu. Nachází se přímo před základní a mateřskou školou, čili je potřeba dbát i na bezpečnost v návaznosti na tuto skutečnost. Prostor poskytuje MČ Praha 10, musíme dodržovat určitá pravidla. Prostor není vhodný pro vysoké nebo moc objemné objekty, které by vyžadovaly instalaci pomocí auta s rukou. Na místo je možné vjet dodávkou. Dílo je umístěné na Proluce 2–3 měsíce.

Více info o galerii ProLuka ›

 

Capacitas Statua Policlinica

– Sochařské projekty pro veřejný prostor FN Motol

Pro vystavování umění je Fakultní nemocnice v Motole jedno z nejzajímavějších veřejných prostranství, které hlavní město má. Jde vlastně o jakési město ve městě s vlastní infrastrukturou, každý den zde projde přibližně 10.000 návštěvníků. Galerie vznikla v roce 2018 ve spolupráci s FN Motol, od té doby představila přes 10 uměleckých děl. Kurátorkou je Denisa Václavová.

Specifikace prostoru: Galerie je umístěná na piazzetě při vstupu do nemocnice (naproti výstupu z metra). Díla musí být koncipována tak, aby byla 100% stabilní, není zde možnost kotvení do země, tedy každé dílo musí být navrženo tak, aby mělo svoji pevnou základnu (podstavec), ve kterém bude dílo pevně ukotveno. S ohledem na to, kde se prostor nachází, je potřeba dbát na bezpečnost. Prosím, nezapomeňte, že se jedná o nemocnici, hledáme díla svou povahou a obsahem k tomu vhodná. Každé dílo je zde umístěno 3–4 měsíce.

Více info o galerii Capacitas Statua Policlinica ›

 

Možné otázky k naší výzvě:

  • termín výzvy? – prosíme poslat návrhy do konce BŘEZNA 2022
  • termín výstavy? – od dubna 2022 dál až 2023–2024
  • jak dlouho trvají výstavy? – na ProLuce 2–3 měsíce, v Motole 3–4 měsíce
  • lze vystavit již existující dílo? – ano
  • lze připravit zcela nový projekt? – ano
  • jaký je rozpočet pro ProLuku? – dle díla, cca 40 000–50.000 Kč 
  • jaký je rozpočet do Motola? – dle díla, cca 80.000–100.000 Kč
  • co galerie zajistí? – instalaci, dopravu, produkci, materiál, honorář atd.
  • kdo projekt podporuje? – MK ČR, Hlavní město Praha, Státní fond kultury ČR, MČ Praha 5, MČ Praha 10
  • jaké výstavy proběhly? – dokumentace výstav naleznete na webu www.ctyridny.cz v sekcích Galerie ProLuka a Umění v Motole.

Oba prostory jsou specifické a mají své technické limity, musíme tedy díla pečlivě vybrat a dopředu si projít veškeré bezpečnostní a technické záležitosti.

 

Těšíme se na vaše návrhy!